• Plusdotation/ د لوړ ادراکي وړتیا
  • د سیربرو واسکولر پیښو پایلې (سکتې)
  • عصبي ناروغۍ
  • د ژبه
  • د یادښت, پاملرنه, د پلان او د فعالیتونو اداره کول
  • ادراکي هڅونه

ټایپ کول پیل کړئ او د لټون لپاره په Enter کلیک وکړئ

تېروتنه: منځپانګه ژغورلی دی !!